మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు సమస్య తగు నివారణ సూచనలు

మానవునికి ఒక జత మూత్రపిండాలు వీపు భాగంలో ఉంటూ శరీరంలో ఉన్న వ్యర్తపదార్థాలను రక్తం వడకట్తే ప్రక్రియలొ మూత్రం ద్వార బయటికు పంపుతుంది. ఈ విధంగా రోజుకు

Read more