మూత్రపిండాల్లో రాళ్ళు సమస్య తగు నివారణ సూచనలు

మానవునికి ఒక జత మూత్రపిండాలు వీపు భాగంలో ఉంటూ శరీరంలో ఉన్న వ్యర్తపదార్థాలను రక్తం వడకట్తే ప్రక్రియలొ మూత్రం ద్వార బయటికు పంపుతుంది. ఈ విధంగా రోజుకు

Read more

మనస్సు సుట్టురు గీత గీసి ఇది దాటోద్దు!!! అంటే ఆగుద్ద సీతే ఆగలేదు!! ఇంక మనసెక్కడ ఆగుద్రబాబు….!!!

మనం చాలా  మంది చిన్న పిల్లల్ని చూస్తుంటాం , నాన్నా ఇది చెయ్యకుడదురా! అంటే సరిగ్గా అదే పని చేస్తారు  అస్సలు వాళ్ళకి అలా  చెప్పకుండా ఉండి

Read more

‘జీవితం’‬ ‬ ఎదిగేటప్పుడు భయం గాను , ఎదిగాక దైర్యం గాను ఉంటుంది!!! దైర్యానికి మించిన భరోసా లేదప్ప!!!

ఇక్కడ ఎదగటం అంటే నువ్వు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవటం ,అది తెలుసుకోనంత వరుకు నువ్వు ఏం చేసిన , చేస్తున్న  ఒక భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది ,

Read more

నీకు లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా నేను జీవితంలో ఎదగకుండా ఒక్కచోట ఉండిపోయా అని అనిపించిందా?

అదే చాలా ఏళ్ళ నుండి ఎదో అనుకున్న కాని ఇక్కడే ఉండిపోయా , చేయాలనుకున్నది చెయ్యలేపోతునా ఇలా! అది సంపాదన విషయంలో కావచ్చు , నీ లక్ష్యం

Read more

విచక్షణ లేని సమాజంలో తిక్షణంగా కుర్చుని ఆలోచించిన లాభం లేదు మిత్రమా!!

నిన్నునువ్వే‬ కాపాడుకో నిన్నునువ్వే సమర్దించుకో నిన్నునువ్వే ఉద్దరించుకో ఈ రద్దీ సమాజం లో ఎవరి కోసం ఎవ్వరు నీకోసం నువ్వు తప్ప,నువ్వు బ్రతకాలన్న జీవితం లో ఎదగాలన్న

Read more